top bakcground

Zespół

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

RADCA PRAWNY,  WŁAŚCICIEL KANCELARII

Prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki od ponad trzydziestu lat w sposób umiejętny łączy pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z pracą w charakterze radcy prawnego i doradcy podatkowego. W ramach jego zainteresowań badawczych mieszczą się szeroko rozumiane zagadnienia prawa administracyjnego oraz samorządu terytorialnego, zarówno polskiego, jak i zagranicznego. Jest autorem stukilkudziesięciu opracowań naukowych z tego zakresu. Posiada liczne kontakty z przedstawicielami zagranicznej doktryny, zwłaszcza niemieckiej. Z prof. dr. hab. Bogdanem Dolnickim współpracuje liczna grupa doświadczonych prawników, w tym pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny prawa. 

Agnieszka Królczyk

RADCA PRAWNY

Ukończyła studia prawnicze oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, zakończoną uzyskaniem tytułu zawodowego radcy prawnego w styczniu 2013 r.
Posiada 18-letnie doświadczenie w zawodzie prawnika, z Kancelarią prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego związana jest od 2001 roku.
Specjalizuje się w prawie cywilnym, w sprawach szkód komunikacyjnych, prawach autorskich i pokrewnych oraz w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Włada językiem angielskim oraz francuskim.

Aneta Turoboś

RADCA PRAWNY

W roku 2009 ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu aplikacji radcowskiej przy OIRP  w Katowicach, uzyskała tytuł radcy prawnego z wpisem na listę radców prawnych w 2013 roku. Posiada 7-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, a od 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego w ramach Kancelarii prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego.
Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie spółek handlowych. Posiada również doświadczenie w sprawach odszkodowawczych i administracyjnych. Interesuje się prawem medycznym i problematyką szkód na osobie.

dr Roman Marchaj

RADCA PRAWNY

W roku 2010 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2013 roku ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez OIRP w Katowicach. Następnie, w 2015 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: „Samorządowe konsultacje społeczne”. Uchwałą z dnia 21 października 2015 roku Rady OIRP w Katowicach został wpisany na listę radców prawnych. Dr Roman Marchaj jest adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 5-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w ramach Kancelarii zajmując się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności prawa samorządu terytorialnego.

Dominika Laszczak

APLIKANT RADCOWSKI

W 2014 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 2014-2018 świadczyła pomoc prawną z zakresu prawa pracy. W 2019 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Z Kancelarią Radcy Prawnego prof. dr hab. Bogdana Dolnickiego związana jest od 2019 roku. Włada językiem angielskim. Interesuje się prawem cywilnym oraz prawem pracy.


 

 

WSPÓŁPRACOWNICY KANCELARII:

 

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego

prof. dr hab. Bogdan Dolnicki

ul. Grunwaldzka 22B/1
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 99 00
       33 816 99 01
e-mail:
kancelariadolnicki@poczta.onet.pl